Skip Navigation LinksUNEGO > Reference > Domácí > Penzion Chalupa u Pramene, Králíky

Penzion Chalupa u Pramene - Dolní Hedeč, Králíky

Penzion Chalupa u Pramene je nově zbudované středisko, které majitelka pojala jako nízkoenergetickou stavbu s nízkými provozními náklady.

Úsporná opatření spočívají v tepelně-technických opatřeních stavební konstrukce obálky. Je využito decentrální větrání s rekuperací tepla - Lossnay VL-100V, decentrální větrání s rekuperací tepla a odvlhčováním - HR 100LH. Pro využití biopaliva jsou instalovány krby s teplovzdušným vyměníkem.

Obr.1: Penzion Chalupa u Pramene
Obr.2: Penzion zvenku

Vysoké kvality tepelné pohody je dosaženo použitím nízkoteplotního podlahového systému UNIVERSA. Hlavním zdrojem energie je tepelné čerpadlo vzduch-voda TCLM 16,3P - výrobce PZP Semechnice, které v celoročním provozu slouží i jako předehřev teplé vody.

Obr.3: Tepelné čerpadlo vzduch-voda TCML 16,3P

Druhá etapa, která bude realizovaná v roce 2007 - 2008, bude zahrnovat rozšíření střediska o další ubytovací prostory, restauraci a zázemí. Důraz je kladen na ekonomiku provozu s nízkými provozními náklady. Opět nasazení tepelného čerpadla vzduch-voda, stejně jako nízkoteplotní podlahové soustavy UNIVERSA. Ohřev a předehřev teplé vody bude spolu s předehřevem tepelného čerpadla zajišťovat solární soustava (částečně již byla v provozu před rekonstrukcí penzionu) s vakuovými kolektory o aktivní ploše 8 m2.

Obr.4: 2x500l Aku zásobníky teplé vody
Musím upřímně poděkovat majitelce p. L. Podzimkové za příkladný přístup k celkovému řešení koncepce, úsporných opatření a právem ji mohu považovat za průkopnici nového ekologického přístupu a myšlení v podnikatelské sféře.