Skip Navigation LinksUNEGO > Naše nabídka > Centrální větrací systém s rekuperací tepla

Centrální systém větrání s rekuperací tepla

VĚTRÁNÍ – nutnost nebo zbytečnost? VĚTRAT – musím nebo nemusím? OKNO – funkční technický prvek, který mi dává odpovědi na pomyslnou otázku větrat – nevětrat.

Vývoj se nedá zastavit a platí to i o okně – otvorové výplni. Dramatické vylepšování jeho tepelně – technických a přirozených infiltračních vlastností jej posouvá do jiných dimenzí, než tomu bylo ještě v nedávné době.

Pro kvalitu interního prostředí má základní význam infiltrace vzduchu spárami okna (vnějších dveří). Do dnešní doby byla základním prostředkem k výměně vzduchu v obytných stavbách. Výměna vzduchu spárami je závislá na hodnotě součinitele spárové průvzdušnosti ilV = (m3/m.s.Pa0,67), což je množství vzduchu v m3/s proudícího 1m spáry při tlakovém rozdílu 1Pa. Pouhým porovnáním tohoto parametru mezi starými a moderními okny si můžeme udělat základní obrázek o intenzitě výměny vzduchu mezi exteriérem a interiérem.

Typ okna a okenní spáry Součinitel spárové průvzdušnosti ilV (m3/m.s.Pa0,67)
Okno jednoduché dřevěné netěsné1,9 x 10-4
Okno dřevěné zdvojené, netěsné spáry1,4 x 10-4
Okna dřevěná nebo plastová, kovová, těsná0,1 – 0,4 x 10-4

Co to znamená v praxi?

Například byt o ploše 72m2, objemu 184,0m3, čtyřmi okny (1600/1500mm) s délkou okenní spáry 30,8m má tuto výměnu vzduchu v závislosti na hodnotě součinitele spárové průvzdušnosti spár:

Součinitel ilV Výměna vzduchu V (m3/h) Násobnost výměny 1/h
1,4 x 10-4208,01,134 stará okna
0,7 x 10-4103,980,565
0,3 x 10-444,560,242
0,1 x 10-414,850,081 nová okna

(Zdroj – odborný časopis „Atelier otvorových výplní“)

Při požadavku výměny vzduchu 0,3 – 0,5/h v obytných stavbách, není tato hodnota zajištěna přirozenou infiltrací spárami u moderních oken v žádném případě!!!

Dalším prvkem vstupujícím do hry je vzduchotěsnost stavby, tzv. celková průvzdušnost obvodového pláště budovy. Důležitý faktor pro úspěšné nasazení nuceného větrání – bez nebo s rekuperací tepla. Celkovou průvzdušnost obvodového pláště budovy stanovuje norma jako hodnotu n50(h-1) celkové intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50Pa. Čím menší je tato hodnota, tím je větší vzduchotěsnost stavby. Pro pasivní dům s nuceným větráním se zpětným získáváním tepla je hraniční hodnota n50,N = 0,6h-1. Za 1 hodinu se tedy v budově nesmí vyměnit více vzduchu, než 60% celkového objemu budovy.

Porovnání hodnot koeficientu n50 v závislosti na rozdílném způsobu větrání dle ČSN 730540-2

Větrání v budově n50,N (h-1) Tep. ztráty kWh/(m2a))
Přirozené4,526,15
Nucené1,58,72
Nucené se zpětným získáním tepla1,05,81
Nuc. se zpět. získ. tepla v pas. domech0,63,49

(Zdroj – "Centrum pasivního domu – Brno")

Vysoká průvzdušnost obálky vede k vyšším tepelným ztrátám, a proto je nutné tento problém řešit.

Čerstvý vzduch potřebujeme ke svému životu a technologie ke své funkci!!

  • krb, kamna
  • plynový sporák (spotřebič typu A = odebírá z prostoru vzduch a spaliny opět do prostoru odvádí, plynový kotel (spotřebič typu B), digestoř – odvod znehodnoceného vzduchu, vytváří podtlak

Vzduch svým pobytem a činností znehodnocujeme:

  • činnost člověka fyziologická – dýchání, tvorba CO2, vlhkost, odéry
  • činnost člověka hygienická a technologická – osobní hygiena, vaření, praní, sušení
  • technika v domácnosti – sporák (CO2, CO, vlhkost, jiné toxické látky), krby, krbová kamna, kamna – potřebují kyslík, vytváří prach, vlhkost, spaliny, toxické jiné škodlivé látky
  • materiály, které nás obklopují – nátěry, barvy, možné výpary
  • domácí mazlíčci – psi, kočky aj.
  • jiné škodliviny, které jsou součástí interního mikroklimatu – plísně, viry, bakterie, apod.

Je mnoho toho, co venkovní vzduch v budově potřebuje a ještě více toho, co jej znehodnocuje!!

Proto bychom měli věnovat tomuto problému patřičnou pozornost a pro zdravý pobyt v našich domovech a pracovištích dodržovat alespoň minimální hygienické požadavky na výměnu vzduchu!

K základním sledovaným parametrům patří relativní vlhkost v interiéru, která má být v rozmezí 30 – 60%, krátkodobě do 70% při 20° - 22°C a CO2 (oxid uhličitý), jehož koncentrace je limitní na úrovni 1200 ppm v prostoru (objemových jednotek CO2 v m3 interního vzduchu). Z praxe v ložnici o ploše 12m2 při obsazenosti jednou osobou dochází k překročení doporučeného horního limitu po cca 5-ti hodinách, při dvou osobách již po dvou hodinách.

Při zamyšlení se nad zdravým životním stylem vychází zjištění, že kvalita nespočívá pouze ve zdravé stravě, duševní svěžesti a aktivním pohybu, ale také v kvalitně větraném vnitřním prostředí s čerstvým vzduchem!

Kromě přirozeného větrání (krátkodobé otevření oken – výměna vzduchu) mohu dosáhnout kvalitního interního prostředí i řízeným, s nucenou cirkulací na základě čidel vlhkosti vzduchu, CO2 nebo kombinací.

Energetické úspory se může dosáhnout zařazením rekuperačních výměníků v sestavě decentrálního větracího nebo centrálního systému, případně kombinací.

Desetileté zkušenosti decentrálního větrání s rekuperací tepla pomocí jednotek LOSSNAY VL-100 v různých variantách zapojení s regulačními členy, přineslo pozitivní ohlasy. Jednoduchá instalace, poměrně nízká cena, vysoká účinnost, jednoduchost obsluhy a provozu, nízké náklady provozní i na údržbu, bezporuchovost. To jsou vysoce hodnocené vlastnosti tohoto výrobku, který v součtu s nadčasovým entalpickým výměníkem nemá v oboru konkurenci.

Centrální systém větrání s rekuperací tepla je další alternativou kvalitního vnitřního prostředí při splnění základních požadavků na větrací systém – přiměřená cena, jednoduchá montáž, možná hygienická údržba, nízké provozní náklady, základní regulační prvky, přívětivost pro obsluhu a údržbu, vysoká účinnost rekuperace, účinná filtrace vzduchu, možnost variability na vysoce komfortní sestavu – zónování.

Stávající trh s větracími systémy může pro laika být nepřehledný a zavádějící. Obchodní artikl s nabízenými informacemi často neodpovídá realitě, a i v této kategorii výrobků se setkávám s klamavou reklamou. Bohužel je to časté i u solárních systémů, tepelných čerpadel, apod.

Od 1. 1. 2012 nabízí firma UNEGO možnost dodání a realizace centrálního větracího systému s rekuperací tepla s vysoce kvalitními větracími jednotkami EHR 275 Ekovent, EHR 280H AKOR s patřičným příslušenstvím od spolupracující firmy ELEKTRODESIGN.

Věřím, že rozšířením sortimentu firmy UNEGO v oblasti vnitřního prostředí, přispějeme k vyšší kvalitě bydlení našich zákazníků!!